Zielonka 17, 59-940 Węgliniec

tel. +48 75 772 10 00, unirubber@unirubber.com.pl

Badania nawierzchni bezpiecznych i sportowych

Badania w zakresie hamowania rozwoju bakterii i grzybów na nawierzchniach sportowych i rekreacyjnych.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez instalatorów oraz użytkowników końcowych sztucznych nawierzchni sportowo-rekreacyjnych, Firma Unirubber podjęła wyzwanie w zakresie udoskonalenia swoich komponentów do budowy nawierzchni sportowo-rekreacyjnych poprzez ich modyfikację substancjami pochodzenia naturalnego. 

Badania zostały przeprowadzone we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu Łódzkiego dr. hab. Sylwią Różalską, dr. Aleksandrą Budzyńską oraz studentami kierunku Biotechnologii Wydziału BiOŚ, Katarzyną Prochoń i Mikołajem Cybulskim.

Głównym założeniem przeprowadzonych badań na zmodyfikowanych substancjami naturalnymi komponentach Firmy Unirubber, było sprawdzenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych w zakresie hamowania rozwoju bakterii i grzybów niekorzystnie wpływających na zdrowie użytkowników obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym placów zabaw, gdzie najistotniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych użytkowników.

W związku z pozytywnymi wynikami pierwszych badań, Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju Firmy Unirubber Sp. z o.o. Pan Marcin Marczak, podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy w zakresie dodatkowych badań z udziałem Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, po których w przypadku pozytywnych wyników planowana jest komercjalizacja materiału o potwierdzonych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. 

O wynikach kolejnych badań będziemy informować niebawem.