Zielonka 17, 59-940 Węgliniec

tel. +48 75 772 10 00, unirubber@unirubber.com.pl

Granulat Trudnozapalny EPDM Recykling

Granulat trudnozapalny EPDM Recykling został stworzony na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa na boiskach sportowych. Materiał poprzez wykorzystanie odpowiednich odpadów posiada bardzo dużą odporność na warunki atmosferyczne jak i spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1:2019* dla materiałów podłogowych klasy Cfl -s1.

  • pochodzi z odpadów gumowych o najwyższych parametrach jakościowych
  • własności fizyko-mechaniczne zbliżone do EPDM Virgin
  • bardzo dobra odporność na ścieranie, działanie wysokiej temperatury i promieniowania UV
  • doskonałe własności elastyczne
  • oferowany w kolorze czarnym
Granulat EPDM trudnozapalny z recyklingu
Zastosowanie Wsyp uzupełniający do sztucznej trawy na boiskach krytych i otwartych
Typ materiału Odpady na bazie różnych kauczuków (EPDM) pochodzący od zdefiniowanego dostawcy Automotive
Kolor Czarny
Frakcja* 0,5 – 2,5 mm
Własności fizyczne i chemiczne: Wartość Jednostka Norma
Ciężar nasypowy < 600 g/dm3 PN-EN ISO 60
Analiza sitowa:
Granulki poniżej 0,5 mm Max 1,0 % PN-ISO 2591-1
Granulki powyżej 2,5 mm Max 5,0 % PN-ISO 2591-1
Wtrącenia tkaniny Max 1,0 %  
Pozostałe własności:
Kształt Mieszanina różnych kształtów, cząsteczki sześciokątne (kubiczne, heksagonalne).
Opakowanie Worki wentylowe à 25 kg lub Big-Bag à 1 000 kg na drewnianych paletach o wymiarach 1 000 x 1 200 mm.
Palność Klasa palności Cfl – s1

Zastosowanie:

  • Wsyp do trawy

Dostępne frakcje:

  • 0.5-2.5mm

Dostępne kolory:

  • Czarny

Wyniki badania odnoszą się do zachowania próbek do badań wyrobu w szczególnych warunkach badania; nie mogą one być jedynym kryretium oceny potencjalnego zagrożenia pożarowego zastosowanego wyrobu.