Zielonka 17, 59-940 Węgliniec

tel. +48 75 772 10 00, unirubber@unirubber.com.pl

Kontakt

Unirubber Sp. z o. o.
Zielonka 17
59-940 Węgliniec
POLSKA

NIP: 9510024895
REGON: 011566463
KRS: 0000147719

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2 111 364 zł
Numer konta [PLN]:
MBANK S.A. o/Wroclaw
71114011400000289321001001

Sekretarijat

tel. +48 75 772 10 00
fax +48 75 771 26 67
unirubber@unirubber.com.pl
www.unirubber.com.pl

Menadžer razvoja tržišta

gospodin Aleksander Bukowiecki
Telefon: +48 75 77 210 24
Mobilni telefon: +48 510 381 087
Viber | Whatsapp | Telegram: +38 0677 769 384
E-mail: alex.bukowiecki@unirubber.com.pl

Generalni direktor prodaje

gospodin Krzysztof Wolany
Mobilni telefon: +48 501 250 204
E-mail: krzysztof.wolany@unirubber.com.pl

Šef odeljenja za korisničku podršku

gospodin Remigiusz Zel
Telefon: +48 75 772 10 02
Mobilni telefon: +48 504 074 746
E-mail: remigiusz.zel@unirubber.com.pl

Menadžer skladišta i logistike

gospodin Mateusz Wieczorek
Telefon: +48 75 772 10 35
Mobilni telefon: +48 501 935 446
E-mail: mateusz.wieczorek@unirubber.com.pl

Menadžer resursa za upravljanje otpadom i reciklažu

gospodin Marek Płonka
Telefon: +48 75 77 210 25
Mobilni telefon: +48 501 665 743
E-mail: marek.plonka@unirubber.com.pl

Upravnik za kupovinu

gospodin Ireneusz Łaskarzewski
Telefon: +48 75 77 210 31
Mobilni telefon: +48 501 335 778
E-mail: ireneusz.laskarzewski@unirubber.com.pl

Kontakt obrazac koji želite da koristite zahteva od vas da navedete osnovne podatke, uključujući vaše ime i prezime, e-mail adresu i broj telefona, koji će nam omogućiti da odgovorimo na vaše pitanje koristeći kontakt formu. Takođe nam možete dati svoj broj telefona u telu poruke kako bismo mogli da vas kontaktiramo telefonom. Odabirom načina da nas kontaktirate putem kontakt forme, svesni ste obrade ličnih podataka koje smo dali da bismo odgovorili na vaše pitanje.
Podstičemo vas da se upoznate sa Pravila o privatnosti