Zielonka 17, 59-940 Węgliniec

tel. +48 75 772 10 00, unirubber@unirubber.com.pl

Teškozapaljiv reciklirani EPDM granulat

Teškozapaljiv reciklirani EPDM granulat je stvoren da poveća bezbednost na sportskim terenima. Materijal, korišćenjem odgovarajućeg otpada, ima veoma visoku otpornost na vremenske uslove i ispunjava zahteve PN-EN 13501-1:2019* za podne materijale klase Cfl -s1.

  • proizveden od gumenog otpada sa najvišim parametrima kvaliteta
  • fizička i mehanička svojstva slična EPDM-u Virgin
  • veoma dobra otpornost na habanje, visoke temperature i UV zračenje
  • odlična fleksibilna svojstva
  • dostupan u crnoj boji
Teškozapaljiv reciklirani EPDM 
Aplikacija Dodatno punjenje za veštačku travu na zatvorenim i otvorenim terenima
Vrsta materijala Otpad na osnovi različitih guma (EPDM) dobiven od definisanog automobilnog dobavljača
Boja Crna
Frakcija* 0,5 – 2,5 mm
Fizička i hemijska svojstva: Vrednost Jedinica Standard
Zapreminska težina < 600 g/dm3 PN-EN ISO 60
Analiza veličine zrna:
Granule manje od 0,5 mm Max 1,0 % PN-ISO 2591-1
Granule veće od 2,5 mm Max 5,0 % PN-ISO 2591-1
Uljučujući tkanine Max 1,0 %  
Ostala svojstva:
Oblik Mešavina različitih oblika, heksagonalnih čestica (kubičnih, heksagonalnih)
Pakovanje Ventil vreće à 25 kg ili Big-Bags à 1 000 kg na drvenim paletama razmera 1 000 x 1 200 mm.
Zapaljivost Klasa zapaljivosti Cfl – s1

Aplikacija:

  • PUNJENJE VEŠTAČKE TRAVE 

Dostupne frakcije:

  • 0.5-2.5mm

Dostupne boje:

  • Crna

Rezultati ispitivanja se odnose na ponašanje uzoraka za testiranje proizvoda u specifičnim uslovima ispitivanja; ne mogu biti jedini kriterijum za procenu potencijalne opasnosti od požara korišćenog proizvoda.