Zielonka 17, 59-940 Węgliniec

tel. +48 75 772 10 00, unirubber@unirubber.com.pl

Nawierzchnia rekreacyjna

AirClass - poliuretanowa nawierzchnia rekreacyjna z granulatów gumowych.

AirClass to innowacyjny na skalę Polski projekt nawierzchni łączący w sobie funkcje miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz spędzania wolnego czasu.

Zaprojektowany plac wraz z wyposażeniem w formie okręgu, ma celu wymuszenie skupienia użytkowników podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, a w czasie przerw i poza zajęciami ma pełnić funkcję miejsca relaksu i odpoczynku. 

Wykonana nawierzchnia z różnych typów granulatów gumowych (m.in Granulat EPDM, Mulch EPDM, granulat z recyklingu) pozwala na atrakcyjne zagospodarowanie terenu w miejscach mało sprzyjających nawierzchnią naturalnym (np. poprzez zbyt intensywne nasłonecznienie), a jednocześnie tworzy kompromis pomiędzy nawierzchnią naturalną, a utwardzoną (beton, asfalt), gdyż jest łatwa w utrzymaniu czystości oraz wodoprzepuszczalna, a co za tym idzie dostępna dla użytkowników przez okrągły rok i nie wymagająca dużego nakładu pracy w jej utrzymaniu. Dodatkowo wykorzystanie elastycznego granulatu gumowego czyni nawierzchnię dużo bardziej bezpieczną niż, np. kostka brukowa czy asfalt.

Łatwość instalacji, możliwość zastosowania różnych typów granulatów gumowych oraz dowolność aranżacji wyposażenia placów AirClass pozwala na indywidualne, skrojone na miarę dopasowanie placu do potrzeb danego miejsca.

Zapraszamy do współpracy.

 

Nawierzchnia poliuretanowaNawierzchnia bezpiecznaNawierzchnia AirClass